Bli medlem i Fruntimmersföreningen

Vad roligt att du vill vara med i nätverket! 

Här kan läsa mer om Fruntimmersföreningen Kongelf.
Medlemskapet gäller t om 31/12-2019 (sedan årsvis med start 1 januari årligen).

Medlemskapet kostar 150 kr/kalenderår. Går du med nu gäller medlemskapet t om 31/12 2019. Den som kan och vill är välkommen att skänka ett bidrag till föreningen. Samtliga intäkter går oavkortat till föreningens verksamhet.
OBS! Om du är under 16 år måste du be din målsman hjälpa dig med din anmälan.

Föreningen har sitt säte och utgår ifrån Kongelfs Gästgifveri & Kafé. 
som också fungerar som föreningens samarbetspartner och sponsor.
Föreningen är dock helt ideell och drivs utan vinstsyfte.

Vem kan anmäla sig?
Fruntimmersföreningen är politiskt och religiöst obunden och välkomnar kvinnor i alla åldrar. Du får ha vilken övertygelse du vill så länge du aktivt värnar om alla människors lika värde och visar dina medmänniskor hänsyn och respekt.

OM FÖRENINGEN
5 mars 1866 startades, efter en stunds livlig diskussion om dess syfte, "Fruntimmersföreningen i Kongelfs stad".

152 år senare blåser vi liv i denna förening som legat vilande under många år! Välkommen till en uppdaterad feelgoodvariant av dåtidens fruntimmersförening med ett minst lika aktuellt syfte som dess föregångare.

Att från kvinna till kvinna:

  • jobba generationsöverskridande
  • bidra med kunskap
  • utbyta erfarenheter
  • bygga nätverk
  • bidra till ett "greater good"
     


Fruntimmersföreningen Kongelf har sitt säte på
Fästningsholmen i Kungälv. 

Vi håller till på Kongelfs Gästgifveri och anordnar bl a regelbundna träffar med en modern form av dåtidens "fruntimmersfika", peppfrukostar, middagar, kurser/föreläsningar mm.

I mars 2019 arrangerar vi Fruntimmersveckan, en hel
vecka med feelgoodaktiviteter
för kvinnor i alla åldrar.

Som medlem har du alltid 10% rabatt på fika på Kafé Kongelf.